Vilkår

Sist oppdatert 01.08.2020

Les disse vilkårene nøye fordi dette er en juridisk bindende avtale mellom deg og Kinto Join Ltd.

1. Informasjon om oss

1.1 Vi er Kinto Join Ltd., et selskap som er inkorporert i England og Wales (foretaksnummer 08598706). Vår registrerte adresse er Great Burgh, Burgh Heath, Epsom, Surrey, KT18 5U, England, Storbritannia («KINTO», «vi», «oss» eller «vår»).  

1.2 Kinto gjør online-plattformen «KINTO Join» tilgjengelig via «KINTO Join»-applikasjonen («appen») for smarttelefon og via www.kinto-join.no («nettstedet») som lar folk i lokalsamfunn identifisere hverandre og enkelt avtale å reise sammen med bil og andre transportmidler. Kinto betjener også nettstedet.

1.3 Vår tilnærming til behandling av informasjon og personopplysninger er utlagt i våre gjeldende personvernregler, som du kan få en kopi av på https://kinto-join.no/corp/privacy-policy/.

1.4 I disse juridiske vilkårene («vilkårene») er pronomenene «du», «deg» og «din» referanser til personen som aksesserer nettstedet eller appen eller bruker noen av tjenestene (som definert nedenfor) som leveres via appen eller nettstedet.

1.5 Hvis du ønsker å kontakte oss uansett grunn, inkludert fordi du har en klage, kan du kontakte oss ved hjelp av informasjon gitt i Kontakt oss-avsnittet.

2. Viktig informasjon

2.1 Disse vilkårene gjelder din bruk av nettstedet, appen og tjenestene som leveres via nettstedet og appen («tjenestene»).

2.2 Disse vilkårene inneholde juridisk bindende forpliktelser som du må overholde, og rettigheter for Kinto. Vilkårene inneholder også begrensninger i vårt ansvar overfor deg. Vær spesielt oppmerksom på følgende paragrafer:

 1. paragraf 5 (samkjøring, sikkerhetstips og adferdsregler);
 2. paragraf 13 (begrensninger i vårt ansvar overfor deg);
 3. paragraf 14 (ditt erstatningsansvar til oss); og
 4. paragraf 15 (oppsigelse).

2.3 Les disse vilkårene nøye før du bruker nettstedet og appen, og før du søker om å bli medlem, administrator eller bruker, fordi du godtar å være bundet av og overholde disse vilkårene. Disse vilkårene erstatter uttrykkelig våre forutgående avtaler eller ordninger med deg. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet, appen og tjenestene, og du må ikke registrere deg via nettstedet og/eller appen for å bruke noen av tjenestene.

2.4 Før du registrerer deg for å bruke nettstedet og/eller appen, vil du bli bedt om å godta disse vilkårene. Hvis du nekter å godta disse vilkårene, vil du ikke kunne bruke tjenestene, nettstedet eller appen. Ved å dra glidebryteren ved siden av «Jeg har lest og godtar Kintos vilkår» og klikke på «Neste»-knappen, godtar og samtykker du i å være bundet av disse vilkårene. Du bekrefter også at du har tilstrekkelig rett, myndighet og kapasitet til å inngå og overholde alle disse vilkårene.

2.5 Det anses ellers at du godtar disse vilkårene ved å ta bruk eller logge inn til nettstedet eller appen (selv om du ikke bruker noen av tjenestene).

3. Definisjoner og tolkning

3.1 Definisjonene og reglene for tolkning i denne paragraf 3.1 gjelder for disse vilkårene.

Administrator betyr en person eller entitet som administrerer en samkjøringsgruppe. Administratoren kan også være en bruker i samkjøringsgruppen.

Affiliert betyr en entitet som er en kunde eller har inngått i en markedsførings- eller kampanjeavtale med Kinto for å markedsføre eller fremme nettstedet, appen eller tjenestene til potensielle brukere.

App skal ha den betydning som uttrykket er gitt i paragraf 1.2.

Samkjøringsgruppe skal ha den betydning som uttrykket er gitt i paragraf 5.1.

Klient betyr en entitet som har en avtale med oss som vi gjør våre tjenester tilgjengelig for deg etter.

Kinto-innhold skal ha den betydning som uttrykket er gitt i paragraf 10.1

Immaterialrett betyr alle immaterielle rettigheter av enhver type uansett hvor i verden de finnes, om de er registrert eller ikke, og alle applikasjoner, fornyelser og utvidelser av denne og uansett når de oppstår, registreres eller søkes om å bli registrert, inkludert opphavsrett, databaserettigheter, designrettigheter, patenter, varemerker, servicemerker, handelsnavn og andre rettigheter i goodwill, rettigheter til knowhow, forretningshemmeligheter og annen fortrolig informasjon.  

Medlem betyr enhver person som er registrert på nettstedet og/eller i appen for å bruke tjenestene, og «medlemskap» skal oppfattes tilsvarende.

Adferdsregler er adferdsreglene slik de er definert i paragraf 7 i disse vilkårene.

Tjenester skal ha den betydning som uttrykket er gitt i paragraf 2.1

Vilkår betyr disse vilkårene og eventuelle tillegg til eller revisjoner av noen av disse som kan bli publisert fra tid til annen av oss.

Bruker betyr en registrert bruker av tjenestene.

Nettsted skal ha den betydning som uttrykket er gitt i paragraf 1.2

Ditt innhold skal ha den betydning som uttrykket er gitt i paragraf 11.1.

3.2 Når uttrykket «inkludert» brukes, skal det fortolkes som umiddelbart etterfulgt av uttrykket «uten begrensning», og følgelig skal alle slike uttrykk tolkes som forklarende og skal ikke begrense meningen med ordene som kommer før disse vilkårene.

3.3 Ord som opptrer i entall skal inkludere flertallsbetydningen og omvendt.

3.4 Overskrifter påvirker ikke tolkningen av disse vilkårene.

3.5 Referanse til en vedtekt, lovfestet bestemmelse eller underordnet lovgivning gitt under en vedtekt, skal fortolkes som tilhørende denne vedtekten, bestemmelsen eller underordnede lovgivningen som endret eller vedtatt på ny fra tid til annen enten før eller etter datoen som vises øverst i disse vilkårene som siste revisjonsdato. Der vi henviser til en vedtekt, inkluderer denne referansen all underliggende lovgivning gjort under denne vedtekten enten før eller etter datoen for siste revisjon av disse vilkårene.

3.6 Referanse til en avtale, kontrakt eller dokument skal tolkes som en referanse til dennes siste versjon eller som supplert fra tid til annen.

4. Våre tjenester

4.1 Tjenestene omfatter levering av tilgang til en teknologi-plattform via nettstedet og appen, som brukere (også referert til som «medlemmer») kan benytte seg av til å opprette kontakt med og arrangere felles transport med andre medlemmer med bil eller andre transportmidler, og alle lignende tjenester som kan være tilgjengelige på nettstedet og i appen. Vi belaster deg ikke for tjenestene.

4.2 Kinto besørger ikke transport. Kinto besørger ikke transporttjenester og er ikke en transportør. Med mindre annet er uttrykkelig forklart i disse vilkårene, har ikke Kinto noen forpliktelser eller erstatningsansvar for transporttjenester levert til eller av deg.

4.3 Hvis du besørger transport, er det fullt og helt ditt ansvar å sørge for at du har alle nødvendige lisenser, godkjennelser og tillatelser (inkludert forsikring). Vi overvåker ikke denne informasjonen.

5. Samkjøring, sikkerhetstips og adferdsregler

5.1 Tjenestene lar medlemmer administrere sin deltakelse i samkjøringsordninger med andre medlemmer («samkjøringsgrupper»). I tillegg kan medlemmer delta i bedriftsorganiserte samkjøringsgrupper som er opprettet under vårt program med våre bedriftskunder («program for bedriftsorganisert samkjøring»). Du vil bare kunne bli med i et samkjøringsprogram når du aksepteres av den relevante administratoren av samkjøringsgruppen. Spesielt når det gjelder samkjøringsgrupper etablert under programmet for bedriftsorganisert samkjøring, vil du som regel kreves at du er ansatt eller på annen måte engasjert av bedriftskunden vår for å kunne delta i samkjøringsgruppen.

5.2 Vær oppmerksom på at når du blir med i en samkjøringsgruppe, vil administratoren og andre medlemmer i gruppen kunne se opplysninger om deg, som for eksempel forespurte reisedetaljer. Se personvernreglene våre for mer informasjon. Husk at arbeidsgiver må, i tråd med Arbeidsmiljøloven, ha et rettslig grunnlag for å kunne behandle slik informasjon.

5.3 Du bør kontrollere om en samkjøringsgruppe reflekterer dine behov før du ber om å bli med.

5.4 Tjenestene våre er begrenset til å sette deg i stand til å koble deg sammen med andre medlemmer og bli med i samkjøringsgrupper hvis du velger å gjøre dette. I klartekst betyr dette at vi ikke bekrefter identiteten til noe medlem, og vi påtar oss intet ansvar og vi fraskriver oss erstatningsansvar for handlingene til andre medlemmer i forbindelse med din bruk av tjenestene eller annet.

5.5 Det er ditt ansvar å kontrollere at ethvert medlem som du ønsker å reise sammen med, er tilstrekkelig kvalifisert og har nødvendig forsikring i forbindelse med reisen. Vi påtar oss intet ansvar og vi fraskriver oss erstatningsansvar i forbindelse med eventuelle reiser du tar i forbindelse med tjenestene. Vi garanterer i særdeleshet ikke at ethvert medlem skal overholde sine tilsagn i forbindelse med disse vilkårene eller reiser som du tar eller planlegger å ta i forhold til tjenestene. Vi garanterer ikke at deltakelse i en samkjøringsgruppe gjør at du ankommer reisemålet ditt på et bestemt tidspunkt. I tillegg påtar vi oss intet ansvar og vi fraskriver oss erstatningsansvar for sikkerheten til enhver kjøring av ethvert medlem i forbindelse med tjenestene.  

5.6 Poeng for trygg kjøring som gjøres tilgjengelig som en del av våre tjenester, er kun til informasjon og skal ikke oppfattes som autoriserte anbefalinger om et medlems evne til å kjøre bil. Poeng for trygg kjøring gjelder bare for bilførere.

5.7 Til tross for det ovennevnte, anmoder vi og stoler på at medlemmer oppfører seg bra og ordentlig mot hverandre, behandler hverandre med gjensidig respekt og hensyn og tar ansvar for sine egne handlinger og beslutninger. Du må lese og overholde våre sikkerhetstips og adferdsregler. Våre adferdsregler er fastsatt i paragraf 7.

6. Berettigelse, registrering og din konto

6.1 For å registrere deg på gyldig måte som medlem av nettstedet og appen og kunne bruke tjenestene, må du være minst atten år gammel og du må registrere deg med og ivareta en brukerkonto. Du vil ikke kunne få tilgang til tjenestene uten en brukerkonto. Vi har rett til å nekte å gi deg en konto etter vårt eget skjønn.

6.2 Informasjonen som du oppgir, må være oppdatert, fullstendig og nøyaktig på alle måter. Du samtykker i å holde informasjonen nøyaktig og oppdatert i kontoen. Vi forbeholder oss rett til å si opp kontoen din hvis informasjonen er ufullstendig, unøyaktig eller foreldet.

6.3 Underlagt vår rett til avslag som nevnt i paragraf 6.1, vil du, når du registrerer deg for en konto, bli bedt om å velge en bruker-ID og et passord. Du må holde denne informasjonen fortrolig, og du er fullt og helt ansvarlig for at denne informasjonen ikke kommuniseres til eller deles med andre personer. Vi er berettiget (men ikke forpliktet) til å si opp kontoen din når som helst, inkludert hvis vi blir oppmerksomme på at du har meddelt din bruker-ID og/eller passord til andre personer. Vær oppmerksom på at du er ene og alene ansvarlig for all aktivitet som skjer i forbindelse med din konto, inkludert alle kunngjorte reiser og all kommunikasjon. Vi har ingen forpliktelse til å overvåke reiser eller kommunikasjon.

6.4 Vi er ikke forpliktet til, og vi har heller teknisk mulighet til å kontrollere identiteten til enhver person som registrerer seg for å bruke våre tjenester. Bruken av din konto er uttrykkelig begrenset til deg, og du er ikke berettiget til å overføre eller dele din konto med en annen person (midlertidig eller permanent). Hvis du har grunn til å tro at en annen person muligens bruker dine identifikasjonsopplysninger eller konto, må du informere oss umiddelbart ved å kontakte oss. Vi vil suspendere tilgang eller endre tilgang til din konto så snart som mulig etter mottak av varsel fra deg om at passordet er mistet, stjålet eller på annen måte kompromittert.

6.5 Du er ansvarlig for alt utstyr (noe som blant annet omfatter alle datamaskin-, programvare-, telefon-, internett- og andre telekommunikasjonssystemer) som brukes for å få tilgang til tjenestene, sammen med eventuelle gebyrer eller kostnader som oppstår som et resultat av bruken.

7. Adferdsregler

7.1 Vi forventer at brukerne av tjenestene våre vil ha et mangfold av interesser og meninger. Medlemmene må uansett skikke seg ordentlig og oppføre seg bra mot hverandre med gjensidig respekt og hensyn og ta ansvar for sine egne handlinger og beslutninger. Nettstedet og appen kan ikke brukes til å poste eller overføre ulovlig, skadelig, truende, forulempende, sjikanerende, nedsettende eller på annen måte upassende materiale av noe slag, noe som blant annet omfatter ethvert materiale som oppmuntrer til oppførsel som kan skade våre forretningsinteresser, utgjøre en straffbar handling, utnytte barn og/eller sårbare voksne, krenke andres rettigheter eller på annen måte krenke gjeldende lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale lover. Vi forbeholder oss rett til å fjerne enhver bruker, gruppe eller deltaker, som etter vårt eget skjønn bryter forpliktelsene som er fastsatt i avsnittene i denne paragraf 7.

7.2 Uten forringelse av paragraf 15 (oppsigelse) nedenfor, må du ikke bruke noen av tjenestene (inkludert nettstedet og appen):

 1. på måter som bryter lokale, nasjonale eller internasjonale lover eller regler;
 2. på måter som er ulovlig eller uredelig, eller har ulovlig eller uredelig formål eller virkning;
 3. for å skade eller trakassere eller tyrannisere eller forårsake ubehag eller irritasjon, eller forsøke å skade eller trakassere eller tyrannisere eller forårsake ubehag eller irritasjon for noen person (inkludert mindreårige og/eller sårbare voksne) på noen måte;
 4. til å annonsere, fremme, markedsføre, forlange bestillinger for eller tilbud om å kjøpe, selge, leie ut eller lisensiere produkter, varer og lokaler;
 5. til å overføre, eller få i stand sending av, all uønsket eller godkjent reklame eller salgsfremmende materiell eller andre former for lignende begjæring;
 6. å bevisst eller uten påpasselighet overføre data, sende eller laste opp materiale eller informasjon som inneholder virus, trojanere, ormer, tidsinnstilte bomber, tastetrykkloggere, spionprogrammer, reklameprogrammer eller andre skadelige programmer eller lignende datamaskinkode som er utformet for å virke negativt inn på driften av en hvilken som helst datamaskinprogramvare eller maskinvare;
 7. å høste, aggregere, utvinne, kopiere eller på annen måte innhente informasjon om andre, noe som blant annet omfatter navn, e-postadresser, passord, telefonnumre, bruksinformasjon uten deres samtykke;
 8. å forsøke å få uautorisert tilgang til, tukle med, endre eller hacke deg inn i, eller reversutvikle nettstedet og appen; og
 9. annet enn til personlig bruk

7.3 Uten forringelse av paragraf 15 (oppsigelse) nedenfor, er du pliktig til å overholde følgende forpliktelser:

 1. ikke gjengi, duplisere, kopiere, reversutvikle (bortsett fra dekompilering tillatt under direktiv 1991/250/EØF artikkel 6) eller selge hele eller deler av nettstedet og/eller appen.
 2. ikke aksessere uten fullmakt, forhindre, skade eller forstyrre:
 1. hele eller deler av nettstedet og/eller appen;
 2. alt eller noe utstyr eller nettverk som nettstedet og/eller appen er lagret på eller hostet på;
 3. all eller noe programvare som brukes til å levere nettstedet og/eller appen; eller
 4. alt eller noe utstyr eller nettverk eller programvare som eies eller brukes av en tredjepart.
 1. å bruke din bruker-ID og passord utelukkende for å skaffe tilgang til nettstedet, appen og tjenestene. Du må ikke opprette en bruker-id/profil ved hjelp av en falsk identitet med hensikt å forlede andre (inkludert oss) om din identitet, eller utgi deg for å være en annen person.
 2. å oppbevare din kontoinformasjon og passord og enhver identifikasjon eller kode vi leverer til deg for bruk i forbindelse med nettstedet, appen og tjenestene på en sikker og fortrolig måte;
 3. å besørge det identitetsbeviset vi rimeligvis kan be om til enhver tid;
 4. å bruke nettstedet, appen og tjenestene i samsvar med disse vilkårene;
 5. å sikre at alt innhold som postes, publiseres, lastes opp, distribueres og/eller kringkastes i enhver form er nøyaktig, oppriktig og i samsvar med relevant og rådende lov fra tid til annen både i Norge, og i tilfelle at det ikke postes, lastes opp, distribueres eller kringkastes i Norge, i det land hvor innholdet er postet, lastet opp, distribuert eller kringkastet.
 6. å ikke poste, publisere, laste opp, distribuere eller kringkaste i noen form innhold som overtrer rettighetene til andre personer eller som er fornærmende, uanstendige, injurierende, støtende, hatsk eller provoserende, voldelig eller voldsoppfordrende, seksuelt eksplisitt eller som fremmer seksuelt eksplisitt materiale, politisk eller uredelig, og generelt alt innhold som er i strid med vår virksomhet, gjeldende lover eller regler og/eller rådende akseptable normer og standarder;
 7. å ikke poste, publisere, laste opp, distribuere og/eller kringkaste i noen form innhold som fremmer diskriminering av noen type;
 8. å ikke poste, publisere, distribuere, laste opp, kringkaste eller reprodusere informasjon som er beskyttet av opphavsrett, varemerke eller annen immateriell eiendom eller andres proprietære informasjon, og/eller gjøre noe som kan krenke opphavsrett, databaserett, varemerke eller annen åndsrett til en annen person, uten først å innhente skriftlig samtykke fra eieren av slik immaterialrett, data eller informasjon;
 9. å ikke poste, publisere, distribuere, kringkaste og/eller bevisst forårsake at innhold blir postet, distribuert eller kringkastet i noen som helst form eller via lenker til tredjeparts nettsteder;
 10. å ikke poste, publisere, distribuere, laste opp eller kringkaste i noen som helst form innhold som med høy sannsynlighet kan forlede, trakassere, opprøre, ydmyke, alarmere eller forårsake irritasjon, besvær eller unødvendig engstelse for noen person;
 11. å ikke poste, publisere, distribuere, laste opp eller kringkaste i noen som helst form innhold som imiterer noen person eller forfalsker din identitet eller tilknytning til en annen person;
 12. å ikke poste, publisere, distribuere og/eller kringkaste i noen form innhold som forfekter, fremmer eller bidrar til ulovlig handling som (kun for eksempel) brudd på opphavsrett eller misbruk av datamaskin;
 13. å ikke poste, publisere, distribuere eller kringkaste i noen form innhold som kan bryte personvernet, de proprietære og/eller andre rettighetene til personer eller entiteter, inkludert alle personlige opplysninger gitt av et annet medlem (inkludert e-postadresse, postadresse og telefonnummer) som kan gjøre det mulig for et medlem til å kontakte et annet medlem uten nettstedet og appen;
 14. å ikke poste, publisere, distribuere og/eller kringkaste i noen form innhold som er i strid med juridisk plikt (inkludert kontraktsmessig forpliktelse eller en taushetsplikt til en annen person); og
 15. å ikke uttrykke eller implisere at dine merknader er anbefalt av eller kommer fra oss uten vårt spesifikke skriftlige forhåndssamtykke.

7.4 Forsømmelse fra din side av å etterkomme alle eller noen av de forpliktelsene og/eller oppgavene gitt i paragrafene fra og med 7.1 til og med 7.3 utgjør et alvorlig brudd på din side av dine forpliktelser til oss og/eller under disse vilkårene. Hvis du bryter én eller flere av disse forpliktelsene, skal vi uten forringelse av paragraf 15 (oppsigelse) nedenfor ha rett til å ta alle eller noen av følgende trinn:

 1. umiddelbart, midlertidig eller permanent tilbaketrekke din rett til å bruke nettstedet, appen og tjenestene;
 2. umiddelbart, midlertidig eller permanent fjerne alle innlegg eller materiale som er lastet opp av deg til nettstedet og appen;
 3. innlede rettslige skritt mot deg, inkludert refusjon av alle kostnader på grunnlag av at vi skal være sikret mot økonomisk tap (noe som blant annet omfatter rimelige kostnader til administrasjon og rettergang) som følge av at du eventuelt forsømmer ditt samsvar;
 4. utlevere de opplysningene som vi rimeligvis kan føle er nødvendig, til politiet og/eller andre kompetente myndigheter; og
 5. alle andre tiltak som vi mener er passende, helt etter vårt eget skjønn.

8. Digital lommebok

8.1 Kintos digitale lommebok («Wallet») lar medlemmer fylle på midler som kan brukes til å bidra til felles reiser med andre medlemmer og, avhengig av samkjøringsgruppe, til å betale for parkering og/eller kjøpe personlige bussbilletter.

8.2 Midler kan fylles fra PayPal, Visa, MasterCard og Maestro. Du kan ta ut dine midler kun til din PayPal-konto. Når du setter midler inn i den digitale lommeboken, bekrefter du at du har fullmakt til å bruke den relevante finansieringsmetoden.

8.3 Legg merke til transaksjonsdetaljene, fordi den totale prisen kan inkludere skatter som du er ansvarlig for å betale.

8.4 Du er ene og alene ansvarlig for å sikre at du har nok midler tilgjengelig for å fullføre transaksjonen som du har tenkt å utføre via den digitale lommeboken. Hvis du betaler med bankkort eller kredittkort, og din transaksjon resulterer i et overtrekksgebyr eller annen avgift fra banken din, er du alene ansvarlig for dette vederlaget til banken.

8.5 Vi kan ikke garantere at den digitale lommeboken alltid vil være tilgjengelig eller i stand til å foreta betalinger. Bestemmelsene i paragraf 9 skal likeledes gjelde for til din tilgang til den digitale lommeboken.

8.6 Vær oppmerksom på at når du setter inn midler i den digitale lommeboken, vil disse midlene bli oppbevart i en bankkonto i Kintos navn. Vi vil oppbevare midlene på konto for deg og behandle disse midlene i henhold til dine instruksjoner (underlagt disse vilkårene). Vær imidlertid oppmerksom på at Kinto ikke er en bank og at midler i den digitale lommeboken ikke er kvalifisert for beskyttelse under den britiske ordningen for finansielle tjenester (Financial Services Compensation Scheme (FSCS)). Følgelig er beløp som oppbevares i den digitale lommeboken, utsatt for risiko.

8.7 Den digitale lommeboken din (Wallet) kan være underlagt begrensninger vedrørende transaksjoner som kan utføres på grunn av sikkerhetskrav og juridiske krav som avgjøres av oss fra tid til annen etter vårt eget skjønn. Du kan bli bedt om å svare på sikkerhetsspørsmål eller fullføre andre aktiviteter som vi rimeligvis kan kreve i forbindelse med enhver transaksjon.  

8.8 Vi kan nekte å iverksette en transaksjon hvis du på vesentlig måte bryter disse vilkårene eller vi med rimelighet tror at transaksjonen kan være ulovlig. I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, vil vi anstrenge oss i rimelig grad for å informere deg om et slikt avslag, angir grunner for avslaget og, hvis mulig, gi anvisninger for rette opp eventuelle feil som førte til avslaget.

8.9 Informasjon om hvordan vi behandler opplysningene dine finner du i våre retningslinjer for personvern, som du kan laste ned en kopi av på  https://kinto-join.no/corp/privacy-policy/.

9. Tilgang til nettstedet og appen

9.1 Tilgang til nettstedet og appen gis på et «som den er og i den grad den er tilgjengelig»-prinsippet. Vi forbeholder oss rett til når som helst og av enhver eller ingen grunn begrense, nekte, endre eller avvikle hele eller deler av nettstedet og/eller appen med eller uten forhåndsvarsel til deg. Vi skal ikke holdes ansvarlig overfor deg eller noen annen person hvis, uansett grunn, hele eller deler av nettstedet og/eller appen ikke er tilgjengelig til enhver tid og for en hvilken som helst periode (inkludert i tilfelle deres totale eller delvis avvikling ved oss).  

9.2 Vi gir ingen garanti for at tilgang til nettstedet og appen vil være uavbrutt, betimelig eller feilfri. Hvis det oppstår behov, kan vi stoppe tilgang til nettstedet og appen og lukke den ene eller begge på ubestemt tid.  

9.3 Fra tid til annen kan vi utføre vedlikehold av nettstedet og appen, noe som kan resultere i at visse deler av nettstedet og appen blir utilgjengelig. Som en konsekvens, kan tjenestene også bli utilgjengelige. Vi vil forsøke å gi deg rimelig varsel om eventuell utilgjengelighet.

9.4 Mens vi prøver å sørge for at nettstedet og appen er sikre, må du være klar over at overføring av informasjon via Internett ikke kan utføres helt sikkert, men kan fanges opp av tredjeparter.  

9.5 På grunn av Internetts natur kan vi ikke garantere at nettstedet og appen skal være fri for virus eller andre skadelige egenskaper. Vi anbefaler at du alltid bruker oppdatert brannmur- og antivirus-programvare til å beskytte utstyr og data.

10. Immaterialretten og lisens

10.1 Kinto og selskapets lisensgivere eier alle rettigheter til immateriell eiendom i nettstedet, appen og innholdet som leveres via nettstedet og appen («Kinto-innhold»). Med unntak av lisensen som er uttrykkelig tildelt deg i paragraf 10.2, tildeler Kinto deg ingen rettigheter til, under eller i immateriell eiendom hva angår nettstedet, appen og Kinto-innhold.

10.2 I henhold til ditt samsvar med disse vilkårene og vår rett til å nekte som nevnt i paragraf 6.1, gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig, ikke-overførbar lisens til: (i) å aksessere og bruke appen på din personlige enhet utelukkende i forbindelse med din bruk av tjenestene; og (ii) å aksessere og bruke alt innhold, informasjon og relaterte materialer som kan bli gjort tilgjengelig gjennom nettstedet og appen, i hvert tilfelle kun til personlig, ikke-kommersiell bruk.

10.3 Du kan ikke: (i) fjerne meldinger om opphavsrett, varemerke eller annen eiendomsrett fra noen del av nettstedet, appen og Kinto-innholdet; (ii) reprodusere, endre, lage avledede verk basert på, distribuere, lisensiere, leie ut, selge, videreselge, overføre, vise offentlig, utføre offentlig, sende, strømme, kringkaste eller på annen måte utnytte nettstedet, appen og Kinto-innholdet med mindre uttrykkelig tillatt av oss; (iii) dekompilere, reversutvikle eller deassemblere nettstedet, appen og Kinto-innholdet, med unntak av det som er tillatt ved gjeldende lov; (iv) lenke til, speile eller ramme deler av nettstedet, appen og Kinto-innholdet; (v) forårsake eller starte programmer eller script med hensikt å skrape, indeksere, kartlegge eller på andre måter trekke ut data fra noen del av nettstedet, appen og Kinto-innholdet eller uforholdsmessig belaste eller hindre driften og/eller funksjonaliteten av noen del av nettstedet, appen og Kinto-innholdet; eller (vi) prøve å få uautorisert tilgang til eller svekke deler av nettstedet, appen og Kinto-innholdet eller deres tilknyttede systemer eller nettverk.

11. Ditt innhold

11.1 Du gir oss herved (og erklærer og garanterer at du har rett til å gi oss) en royaltyfri, ugjenkallelig (unntatt i forbindelse med persondata), ikke-eksklusiv, verdensomspennende lisens (sammen med retten til å gi del-lisenser) til å bruke, kopiere, reprodusere, representere, tilpasse, endre, oversette, skanne, del-lisensiere, tilordne, overføre og opprette deriverte arbeider til alt innhold, informasjon, data, tekst, bilder og materiell du måtte publisere, laste opp, poste, distribuere, kringkaste eller distribuere på eller via nettstedet og appen, slik at vi kan tilby nettstedet, appen og tjenestene («ditt innhold»).

11.2 Du må ikke kopiere, reprodusere eller på annen måte bruke for noe formål innhold som er relatert til andre medlemmer, unntatt i den grad det er nødvendig for det formålet som medlemskapet av nettstedet og appen er uttrykkelig tillatt som beskrevet i disse vilkårene.

12. Laste opp innhold til nettstedet og appen

12.1 Vi skal ha rett til å fjerne innhold, informasjon, data, bilder og materialer du laster opp eller sender til nettstedet og appen hvis, etter vår mening, materialet ikke er i samsvar med adferdsreglene.

12.2 Hver gang du bruker nettstedet, appen og tjenestene og når du laster opp innhold, informasjon, data, bilder eller annet materiale til nettstedet eller appen eller tar kontakt med andre medlemmer, må du på alle måter overholde adferdsreglene.

13. Begrensning i vårt ansvar overfor deg

13.1 Til tross for eventuelle andre bestemmelser skal intet i disse vilkårene utelukke eller begrense vårt erstatningsansvar for død eller personskade som skyldes uaktsomhet, svindel eller falsk forklaring fra vår side, eller annet erstatningsansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses på lovlig måte ved lov.

13.2 I henhold til det gjenstående av denne paragraf 13, hvis du er misfornøyd med nettstedet, appen, tjenesten eller noen av disse vilkårene, skal din eneste løsning være å avvikle bruken av nettstedet.

13.3 På annen måte enn som angitt i denne paragraf 13, og uaktet andre bestemmelser i disse vilkårene, skal vi ikke holdes ansvarlig i kontrakt, krenkelse (inkludert uaktsomhet), lovfestet plikt, falsk forklaring eller på annen måte for ethvert tap eller skade som oppstår fra eller på noen måte er forbundet med disse vilkårene, inkludert ethvert erstatningsansvar for:

 1. alle følgende:
 1. tap som følge av forsinkelser på reisen;
 2. tap av fortjeneste;
 3. tap av salg eller forretning;
 4. virksomhetsavbrudd;
 5. skatte- og avgiftsmessige konsekvenser;
 6. tap av avtaler eller kontrakter;
 7. tap av forventede innsparinger; eller
 8. tap av eller skade på goodwill,
 9. uansett om tapet er lidd direkte eller indirekte; eller

  2. alle indirekte skader eller følgeskader eller andre skader uansett årsak.

13.4 Vi belaster deg ikke for å levere nettstedet, appen og tjenestene, og således er det rimelig for oss å begrense vårt ansvar overfor deg. I henhold til paragraf 13.1 skal vårt maksimalt samlede erstatningsansvar enten det gjelder kontrakt, (inkludert uaktsomhet), lovfestet plikt, uriktige opplysninger eller på annen måte under enhver omstendighet være begrenset til GBP 100.

13.5 Skatteetaten har informert om at “normal” bruk av våre tjenester som utgangspunkt ikke vil innebære noen skatt- eller avgiftsmessige konsekvenser for deg som bruker. Dersom du som følge av vår tjeneste mottar betydelige ytelser fra andre brukere av tjenesten anbefaler vi imidlertid at du avklarer eventuelle skatte- og avgiftsmessige konsekvenser dette kan medføre for deg med Skatteetaten.

13.6 Alle forbehold, garantier og forpliktelser som kan være underforstått eller integrert i disse vilkårene ved vedtekt, generell lov eller på annen måte, og eventuelt erstatningsansvar som oppstår fra dem, er herved uttrykkelig ekskludert i den grad det er tillatt ved lov.

14. Ditt erstatningsansvar til oss

14.1 Du godtar å holde oss, våre holdingselskaper, våre datterselskaper, våre affilierte, våre ansatte, agenter, representanter og underleverandører mot alle rettshandlinger, krav, kostnader, tap, erstatningskrav og utgifter (inkludert juridiske utgifter) som oppstår som følge av eller i tilknytning til:

 1. din bruk av nettstedet, appen og tjenestene.
 2. alle brudd forårsaket av deg på disse vilkårene (inkludert brudd på adferdsreglene).
 3. ethvert krav fra en tredjepart basert på fakta som hvis begrunnet vil utgjøre et brudd på vilkårene.
 4. deler av eller alt innholdet ditt;
 5. brudd på garanti eller erklæring gitt av deg; og
 6. ethvert krav som kan bli utløst av et annet medlem som følge av din bruk av tjenestene eller på annen måte.

15. Oppsigelse

15.1 Vi kan stenge kontoen din på nettstedet og appen uten grunn når som helst, eller hvis vi tror, etter eget skjønn, at du har brutt noen av adferdsreglene som er angitt i paragraf 7 i disse vilkårene. Vi kan også umiddelbart si opp medlemskapet og retten til å aksessere og bruke nettstedet, appen og tjenestene hvis:

 1. du bryter avtalen som er gjort mellom oss som er gitt i disse vilkårene;
 2. vi ikke er i stand til å bekrefte eller autentisere (skulle vi velge å gjøre dette uten å være forpliktet til å gjøre det) informasjon du gir oss;
 3. noe av informasjonen du gir oss er unøyaktig;
 4. vi bestemmer, etter eget skjønn, avgjør at du har forlatt din konto; eller
 5. vi bestemmer, etter eget skjønn, å avslutte å drive, vedlikeholde og/eller tilby hele eller deler av nettstedet, appen og/eller tjenestene.

15.2 Vår oppsigelse av ditt medlemskap og avslutning av din konto skal gjøres uten forringelse av andre rettigheter eller rettsmidler som vi måtte ha, inkludert ethvert og alle krav til å bli holdt skadesløs utlagt i disse vilkårene eller ethvert og alle krav på skadeserstatning i forbindelse med tap lidt som et resultat av ditt eventuelle brudd på noen av disse vilkårene.

15.3 Du kan når som helst og med eller uten grunn si opp din registrering på nettstedet og appen ved å avbryte kontoen din og informerer oss om opphevingen.

15.4 I tilfelle oppsigelse av ditt medlemskap vil du fortsatt være forpliktet til ikke å krenke rettighetene eller personvernet til personer eller entiteter med hensyn til informasjon eller materialer du kan ha mottatt eller lastet ned gjennom din bruk av nettstedet, appen og tjenestene.

16. Generell

16.1 Hele avtalen

Disse vilkårene og dokumentene det henvises til i disse vilkårene, utgjør hele avtalen mellom oss. De opphever og erstatter alle tidligere forståelser, forslag, avtaler, forhandlinger og diskusjoner mellom oss, hvorvidt de er skriftlige eller muntlige.

16.2 Endring og variasjon

Informasjonen, materialet og innholdet som leveres i sidene på nettstedet og i appen kan endres når som helst og fra tid til annen uten varsel.

Vi kan revidere disse vilkårene når som helst og vi skal varsle deg om eventuelle endringer i disse vilkårene. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, appen eller tjenestene etter at vi har informert deg om at det er blitt gjort endringer i disse vilkårene, anses du for å ha godtatt de oppdaterte vilkårene.

16.3 Ugyldighet

Hvis en bestemmelse (eller deler av en bestemmelse) i disse vilkårene holdes for å være ugyldig eller ikke rettskraftig, skal den strykes og de resterende bestemmelsene vil fortsette å være i kraft uten å bli svekket eller ugyldiggjort på noen måte.

16.4 Fraskrivelse

En fraskrivelse av den ene eller den andre av oss av en rettighet eller avhjelp under disse vilkårene eller ved lov, er bare effektiv hvis gitt skriftlig og skal ikke anses å kunne tolkes som et fritak for noe påfølgende brudd eller mislighold. En forsømmelse av den ene eller den andre av oss til enhver tid å håndheve bestemmelsene i disse vilkårene, eller forsømmelse av den ene av partene til enhver tid å kreve at den andre parten gjennomfører noen av bestemmelsene i disse vilkårene, skal ikke på noen måte tolkes mot å være en nåværende eller framtidige fraskrivelse av slike bestemmelser eller på noen måte påvirke berettigelsen til en av partene å håndheve enhver og alle slike bestemmelser.

16.5 Tilordning

Du kan ikke tilordne, overføre og/eller sette bort alle eller noen av dine rettigheter og/eller plikter i henhold til avtalen mellom oss utlagt i disse vilkårene, som gjelder deg personlig, og ethvert forsøk fra din side på det motsatte er ugyldig. Vi skal ha rett til å tilordne, fornye eller på annen måte overføre alle eller deler av våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til ethvert medlem av vår selskapsgruppe eller til enhver entitet som anskaffer hele eller deler av virksomheten uten godkjenning fra deg, og du godtar herved å inngå eller utføre alle dokumenter eller avtaler for å effektuere slik tilordning, fornyelse eller overføring. 

16.6 Meldinger

Meldinger som er påkrevd eller tillatt å gi til deg av oss under disse vilkårene skal leveres med elektronisk post til den e-postadressen som ble levert av deg under registreringen på nettstedet og/eller i appen. Du kan varsle oss via e-post til contact.join@kinto-mobility.no . En merknad som leveres via e-post skal anses for å ha blitt levert på tidspunktet for overføringen. Denne paragraf 16.8 (Merknader) gjelder ikke for oppdrag i forbindelse med eventuelle rettssaker eller andre dokumenter ved rettshandlinger eller, hvor relevant, mekling eller annen metode for å løse tvister.

16.7 Tredjeparters rettigheter

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt og med unntak av det som er angitt i paragraf 14.1, er intet vilkår i avtalen mellom oss ment å gi en fordel til, eller skal kunne håndheves av, personer som ikke er part i vilkårene, inkludert rettigheter etter den britiske avtaleloven (Rights of Third Parties) av 1999.

17. Gjeldende lov og jurisdiksjon

17.1 Disse vilkårene og eventuelle konflikter eller krav som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene eller deres emneområde (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal reguleres av og fortolkes i henhold til lovene i Norge.

17.2 Domstolene i Norge skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å inngå forlik i alle konflikter eller krav som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene eller deres emneområde (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav).

17.3 Brukere er berettiget til å ta opp krav for avgjørelse av en uavhengig nemnd, noe som er beskrevet på følgende nettsteder: https://www.forbrukerklageutvalget.no/ og https://www.forbrukerradet.no/.

18. Bekymringer

18.1 Hvis du har spørsmål eller bekymringer om noe av innholdet som vises på nettstedet og/eller appen, eller spørsmål eller bekymringer om tjenestene, ta kontakt med oss på contact.join@kinto-mobility.no 

18.2 Hvis du mener at formidling foretatt via eller på nettstedet eller i appen og/eller deler av tjenestene, krenker noen av dine juridiske rettigheter, eller er i strid med noen av disse vilkårene (inkludert adferdsreglene) eller kjenner til eller har mistanke om overtredelse, må du varsle oss umiddelbart med spesifikke detaljer ved å sende oss en e-post til contact.join@kinto-mobility.no

18.3 Du godtar å overholde alle rimelige forespørsler fra oss, politiet og alle lovfestede myndigheter eller tilsynsmyndigheter i å identifisere uautoriserte brukere av nettstedet, appen og/eller tjenestene.

19. Kontakt oss

Kinto Join Limited

Great Burgh, Burgh Heath,

Epsom, Surrey, KT18 5U

England, Storbritannia

E-post: contact.join@kinto-mobility.no